Radyo Reklamları Nasıl Yapılır?

Radyo reklamı, belirli bir senaryoya göre yazılıp, bir süre zarfında okunur. Reklamın etkili olabilmesi için tek yol çarpıcı ve güzel bir sese sahip kişinin metni seslendirmesidir.  Ses efekti, ikili konuşma diyaloğu, tonlama ve vurgular, bu mecranın verimli işlemesini sağlar. Çünkü hedef kitleye görmediği bir ürünü alması için öneride bulunulur. Bunun için de ikna edici olabilmek gerekmektedir. Bu veriler ışığında, bir ses stüdyosunda, eldeki senaryolarda bulunan radyo spotu, düzgün diksiyonlu kişilerce okunarak, reklam seslendirmesi yapılmış olur.
Radyo reklamları, klasik kuşaklar şeklinde, minimum 5 saniyeden başlayan sürelerle yapılabileceği gibi, programın akışı içine de yerleştirilebilir. Bu mecralarda farklı tanıtım uygulamaları da vardır. Bunlar, müzikli ve jingle içerikli reklamlar ile ses efektli ve diyalog üzerine kurulmuş spotlardır. Ayrıca tüm programa sponsorluk anlaşmasıyla da reklam alınabilir. Burada amaç, dinleyici kitlesi fazla bir programın, örneğin haber bülteninin, para karşılığı belli bir kurum ya da kuruluşa, tanıtım karşılığı satılmasıdır.

Radyo reklam tarifesi hesaplanış sistemi aynı olmakla birlikte, fiyatları radyo kanallarına göre farklılık gösterir. Fiyat tarifesi hesaplanırken saniye birim ücreti belirlenir. Günde kaç tekrar yapılacağı onaylandıktan sonra (tekrar sayısı 8 – 12 aralığındadır)bu rakam 30 ile çarpılır. Böylece firmanın kanala aylık olarak ödeyeceği rakam da belirlenmiş olur.